Siklósi Könyvtárért Közalapítvány

Közlemény

A „Siklósi Könyvtárért” Közalapítvány köszönetet mond mindenkinek a 2008. évi SZJA 1%-ának felajánlásáért. A 139.314.- Ft-ot irodalmi est szervezésére fordítottuk. Támogatásukat, melyre továbbra is számítunk ezúton is tisztelettel köszönjük.

Az alapítvány kuratóriuma

Alapító: Siklós Város Önkormányzatának Képviselő Testülete

A közalapítvány feladata, hogy segítse a könyvtárat alternatív pénzügyi források felkutatásában, lehetőséget teremtve a mecénásoknak, adományozóknak az alapító okiratban megfogalmazott célok megvalósításában.

 A Siklósi Könyvtárért Közalapítványt a Baranya Megyei Bíróság Pk.60.106/2000/6. számú végzésében 2001. január 16-án nyilvántartásba vette, majd a PK.60.106/2000/8. számú végzésében 2001. április 19-én közhasznú szervezetté minősítette.

 

 

 

   

 

Nyilvántartási szám:

1318

Típusa:

nyílt közalapítvány
Jogállása: közhasznú szervezet
Közhasznúsági fokozata:

közhasznú

Képviselője: Deák Ferencné, a kuratórium elnöke
A közalapítvány célja:

Az intézmény információ közvetítő szerepének fokozása terén különösen az alábbi célok megvalósítását támogatja, és anyagi erejéhez mérten egészben vagy részben finanszírozza:

- Technikai háttér megteremtése

- Közhasznú információs szolgálat kiépítése

- A dolgozók ilyen irányú képzésének, tapasztalatszerzésének támogatása

- Közhasznú kiadványok megjelentetése

- Irodalmi rendezvények szervezése, támogatása

Számlakezelő: OTP és Kereskedelmi Bank Rt. siklósi fiókja

A közalapítvány lehetőséget biztosít az intézménynek az SZJA 1% gyűjtésére is.

Kérjük támogasson bennünket ÖN is, személyi jövedelemadójának  1 %-ával!

Számlaszámunk: OTP

11731087-20017084 

Adószámunk:

18318584-1-02

Köszönjük támogatását!

e-mail: alapitvany@konyvtar-siklos.hu

További elérhetőségeink

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS