KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

 „Siklósi Könyvtárért Közalapítvány”-2008

 A „Siklósi Könyvtárért Közalapítvány” a Baranya Megyei Bíróság Pk. 60.106/2000/8.sz. határozata alapján 2001. április 19-től működik mint közhasznú tevékenységet folytató közalapítvány.

A siklósi Városi Könyvtár információ közvetítő szerepének fokozása terén az alábbi célok megvalósítását támogatja:

            A technikai háttér megteremtése

            Közhasznú információs szolgálat kiépítése

            A dolgozók ilyen irányú képzésének, tapasztalatszerzésének támogatása

            Közhasznú kiadványok megjelentetése

            Irodalmi rendezvények szervezése, támogatása

 

 

 

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

 NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2008. január 1-jén
1324 ezer Ft

 BEVÉTELEK

Egyéb bevétel (kamat) 92

SZJA 1 % 139

Támogatások 340

Bevételek összesen: 571

 KÖLTSÉGEK

 Bankköltség 14

Irodalmi est 354

Költségek összesen: 368

 BANKSZÁMLA ZÁRÓ EGYENLEGE 2008. dec. 31.

1527 ezer Ft

Köztartozása nincs az alapítványnak.

A tisztségviselők nem részesültek juttatásokban.

 Rövid tartalmi beszámoló

 Bevételünk az SZJA 1 %-ból, valamint támogatói befizetésekből adódott. A költségként felmerülő 354 ezer Forintot Incze Ildikó Szakonyi Károly: Szeretők, valamint Kapócs Zóka Karády estjére költöttük. 2009-ben változatlanul a legfőbb feladat a már meglévő tőke gyarapítása, a nélkülözhetetlen, de mindig esetleges pályázati összegek mellé.

 Siklós, 2009. május 04.

 Záradék

 Az alapítvány Kuratóriuma az 20/2009. (V. 04.) számú határozatában elfogadta a 2008. évi közhasznúsági tevékenységéről szóló beszámolót.

 Deák Ferencné
a Kuratórium elnöke